امکان ارتقا سایت یا افزودن قابلیت جدید وجود دارد؟

بله امکان درخواست هر گونه سفارشی سازی با هزینه مجزا وجود دارد .
امکان افزودن صفحه جدید از محصولات و یا خدمات دلخواه بر روی سایت شما امکان پذیر هست .