چرا پنل نمایندگی من مسدود شده است ؟

نمایندگانی که به مدت ۳۰ روز متوالی هیچ تراکنشی نداشته باشند به عنوان نماینده غیرفعال شناسایی شده و از سیستم موقتا اخراج میگردند و پس از پرداخت نصف مبلغ عضویت به عنوان جریمه مجدد پنل نمایندگی آنها طی ۲۴ ساعت فعال میگردد .