بعد از تحویل سایت نمایندگی چه امکانات و دسترسی دارم؟

100 درصد امکانات مدیریتی کاملی از جمله : مدیریت کاربران،مدیریت تیکت ها ، لیست پرداخت ها،درخواست ها،اطلاعیه های سایت،تبلیغات بنری و متنی و... خواهید داشت و اطلاعات ورود به پنل مدیریت فارسی برایتان ارسال خواهد شد .
تنها امکان ورود به کدهای سایت و کنترل پنل هاست امکان پذیر نیست .