بعد از اینکه مشتری در سایت من خرید کرد چکار کنم؟

همان پکیج را از سایت سئو آسیا با نصف مبلغ خریداری میکنید بقیه کار را ما انجام خواهیم داد.